منو اصلی
یوزپلنگ ایرانی در پارک ملی توران شاهرود
 
شاهرود - خبرگزاری مهر: بازدید توریستها از پارک ملی توران یکی از زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی که در این مکان فقط یک یوز ماده در شرایط اسارت وجود دارد.

عکس / ابوطالب ندری